Adatkezelési szabályzat

Adatkezelő neve: Magyar Webkonferencia (SZHWEB Bt)
Adatkezelő elérhetősége: E-mail: info@magyarwebkonferencia.hu Telefon: (0036)70-389-4753
Adatkezelés jogalapja: A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: Elsődlegesen az érintett által megadott név, cím, telefonszám, email cím. Másodlagosan az érintett által a Magyar Webkonferencia szervereire feltöltött adatok, melyek nem közvetlenül az érintett személyéhez kötődnek. A Magyar Webkonferencia weboldalainak megtekintése során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A Magyar Webkonferencia. a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal, naplófájlhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.
Az adatkezelés célja: Az érintett által megadott adatokat a Magyar Webkonferencia szolgáltatásainak nyújtásához használja fel. A naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja, személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.
Az adatkezelés időtartama: Az érintett által megadott adatokat a Magyar Webkonferencia az érintett törlési kéréséig tárolja -- amennyiben törvény másképpen nem rendelkezik. A Magyar Webkonferencia weboldalainak megtekintése során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében a látogatástól számított 4 hétig tárolja a rendszer az adatokat.
Személyes adatok törlése: Az érintett által megadott adatokat az érintett által a fenti e-mail címre küldött törlési kérésre törli az adatkezelő, és a törlés tényéről visszaigazolást küld. Kivételt képeznek a törvények által előírt adatkezelések.
Szolgáltatásban résztvevő adatok: Az érintett által, vagy harmadik személy által az érintett részére, a Magyar Webkonferencia rendszereiben elhelyezett adatok, pl. levelezési listák adatai, felhasználói nyilvántartások. Ezen adatok publicitását az érintett maga határozza meg és állítja be, illetve törli igénye szerint. Ezen adatokat harmadik fél számára a Magyar Webkonferencia nem szolgáltatja ki, azonban ezen adatok egy részét - amit az érintett publikusan megenged - az adatkezelőtől független azon harmadik személy is elérheti, aki az érintettel közvetlen kapcsolatot létesít az adatkezelésre. Tipikusan, de nem kizárólagosan a harmadik személy levelezési listájára történő feliratkozás során történő adatcsere. A Magyar Webkonferencia minden esetben biztosítja az érintett részére, hogy a harmadik személytől függetlenül, bármikor rendelkezhessen az adatai felett.
Az érintettek tudomásul veszik, hogy a Magyar Webkonferencia szolgáltatásainak igénybe vétele regisztrációhoz kötött, mely regisztráció során az adatkezelési szabályzatot elfogadják. Íz érintettek számára a Magyar Webkonferencia időszakosan hírlevelet küldhet, melyben tájékoztatja az érintetteket az új fejlesztésekről, szolgáltatásokról és egyéb eseményekről, ajánlatokról, melyek a szolgáltató rendszerhez kapcsolódnak. A Magyar Webkonferencia kötelezi magát arra, hogy az érintett kérésére az adatait bármikor törli a rendszeréből. Kivételt képeznek ez alól azon követési adatok, melyek megőrzése szükséges, pl: megrendelési, számlázási, fizetési folyamatokban szereplő tranzakciós és kapcsolati adatok.